VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE (Prostějov)

Okresní soud v Prostějově nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
Obor(y):
Právo
Obec:
Prostějov
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2923/16

Další informace o volném místu

Nezbytné předpoklady pro výkon funkce vyšší soudní úředník/úřednice:
- státní občanství České republiky
- plná svéprávnost
- trestní bezúhonnost
- úspěšné ukončení studia vyšších soudních úředníků na Justiční akademii, nebo
- ukončené vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole nebo úspěšně ukončené studium vyšších úředníků státního zastupitelství

Náplň práce:
- všechny úkony podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění novel a podle § 6 vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění novel, a to podle zařazení do soudního oddělení na podkladě rozvrhu práce soudu pro příslušný kalendářní rok a další úkoly dle rozvrhu práce soudu pro příslušný kalendářní rok
- podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky
- předpokládané přidělení na opatrovnický a trestní úsek soudu

Platové zařazení: 12 platová třída (tedy v rozsahu od 24.770,- Kč do 36.470,- Kč, přičemž k platu ještě náleží zvláštní příplatek ve výši 1.300,- Kč).

Nástup možný od 1.9. 2022. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po zapracování možnost prodloužení nebo změny na dobu neurčitou.

K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka musí předložit:
- vyplněnou přihlášku s přílohou
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- doporučení od předchozích zaměstnavatelů (jsou-li k dispozici)
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
- poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány.

Zaměstnanecké výhody:
- možnost osobního příplatku po zapracování ve výši 1.000,- Kč
- pět týdnů dovolené na zotavenou
- pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
- příspěvek zaměstnavatele ve výši 98,- Kč z rozpočtu soudu a FKSP na stravenku/den v nominální hodnotě 120,- Kč
- vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby
- týmová práce v soudcovských minitýmech

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení: do 21.7. 2022.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,
k rukám ředitelky správy soudu Mgr. Markety Motáňové.
Obálku označte „Výběrové řízení na vyššího soudního úředníka/úřednici – NEOTVÍRAT“.

Výběrové řízení se bude skládat z písemné části dne 25. 7. 2022 od 14.00 hod. do 15.30 hod. (ve formátu vyhotovení konceptu jednoduššího soudního rozhodnutí) a ústního pohovoru dne 29. 7. 2022 od 09:00 hod. K písemné části nebudou uchazeči zváni – je potřeba se dostavit v uvedeném čase do sídla Okresního soudu v Prostějově. Osobní pohovor bude zaměřen na osobní a odborné předpoklady uchazečů pro výkon funkce.

Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrového řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem