VEDOUCÍ oddělení veřejných zakázek na Odboru dotací a veřejných zakázek (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ oddělení veřejných zakázek na Odboru dotací a veřejných zakázek". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ oddělení veřejných zakázek na Odboru dotací a veřejných zakázek
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Prostějov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu - podmínkou
. obor vzdělání zaměřený na právo, ekonomii nebo obor vztahující se k problematice veřejných zakázek - výhodou
. praxe v oblasti administrace veřejných zakázek - výhodou
. znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
. praxe v řídící činnosti - výhodou
. praxe ve veřejné správě - výhodou
. orientace v zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z fondů EU - výhodou
. umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
. schopnost analytického a koncepčního myšlení
. spolehlivost a pečlivost

Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – vedoucí oddělení veřejných zakázek“.
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 09.06.2023
Předpokládaný nástup: dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Bc. Lenka Rašková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek MMPv, tel. č. 582 329 123 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem