VEDOUCÍ oddělení památkové péče na Odboru územního plánování a památkové péče (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ oddělení památkové péče na Odboru územního plánování a památkové péče". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ oddělení památkové péče na Odboru územního plánování a památkové péče
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE ODBRORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
-je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
-dosáhla věku 18 let
-je způsobilá k právním úkonům
-je bezúhonná
-ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném - podmínkou;
-praxe ve vedoucí pozici - výhodou;
-znalost památkové fondu a historie Prostějova - výhodou;
-praxe ve veřejné správě - výhodou;
-schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů - výhodou;
-výhodou orientace v právních předpisech: Památkový zákon, Správní řád;
-odborné znalosti týkající se restaurování, stavebních úprav, apod. - výhodou;
-řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) - podmínkou;
-splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
-pro výkon funkce bude nutné splnit zvláštní odbornou způsobilost dle zákona o úřednících ve veřejné správě
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost využívání volnočasových a rekreačních zařízení zaměstnavatele
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení nahrazující dočasně lustrační osvědčení (pouze pro osoby narozené před 1. 12. 1971)
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - vedoucí oddělení památkové péče ".
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 21.11.2023
Předpokládaný nástup: prosinec 2023, příp. dle dohody a možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče MMPv, tel. č. 582 329 752 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, vedoucí personálního oddělení, tel. 582 329 162.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny