SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ informačních technologií na Odboru informačních technologíí (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ informačních technologií na Odboru informačních technologíí". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ informačních technologií na Odboru informačních technologíí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
. kvalifikační předpoklady – minimálně vyšší odborné vzdělání – podmínkou
. středoškolské vzdělání přípustné v případě praxe v oblasti informačních technologií
. obor vzdělání zaměřený na informatiku - výhodou
. znalost správy serverů na operačním systému MS Windows Server 2012, 2016 (Active directory, DNS, DHCP atd.)
. znalost samostatné systémové činnosti v oblasti výpočetní techniky
. znalost operačního systému Windows 7, Windows 10 a kancelářského SW MS Office
. znalost problematiky síťového provozu a správy zařízení - firewall, router, switch atd.
. samostatnost, přesnost a spolehlivost, analytické, koncepční, tvůrčí, organizační a komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k řešení problémů
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. znalost anglického jazyka – alespoň pasivní
. řidičský průkaz skupiny B – výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
Co nabízíme: motivační způsob odměňování, příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 30.11.2022
Předpokládaný nástup: ihned příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií, tel. č. 582 329 717 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem