SOUDNÍ ZAPISOVATEL/ZAPISOVATELKA (Prostějov)

Okresní soud v Prostějově nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "SOUDNÍ ZAPISOVATEL/ZAPISOVATELKA". Nástupní mzda je 16 980 – 24 780 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SOUDNÍ ZAPISOVATEL/ZAPISOVATELKA
Obor(y):
Právo
Obec:
Prostějov
Mzda:
16 980 – 24 780 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2923/16

Další informace o volném místu

Předseda Okresního soudu v Prostějově vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Soudní zapisovatel/ka.
Nezbytné předpoklady pro výkon funkce zapisovatele/zapisovatelky:
- státní občanství České republiky,
- plná svéprávnost,
- trestní bezúhonnost,
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou na střední škole v České republice (možné doložit až ke dni vzniku pracovního poměru),
- výborná znalost ČJ,
- dobrá uživatelská znalost práce na PC včetně rychlého psaní hmatovou metodou,
- předchozí praxe v justici na obdobné pozici výhodou,
- odborná zkouška pro protokolující úředníky výhodou.
Náplň práce:
- Provádí zápis v jednací síni, vyhotovuje protokol o jednání.
- Zajišťuje realizaci referátu dle pokynů řešitele.
- Zajišťuje doručování písemností dle referátu vč. doručování prostřednictvím datových schránek.
- Provádí přepisy rozhodnutí.
- Provádí žurnalizaci spisů.
- Provádí lustrace v příslušných evidencích dle pokynů v referátu.
- Plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě.
- Při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, VKŘ a vnitřními předpisy soudu.
- Zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své práce.
- Předpokládané přidělení občanskoprávní úsek (oddělení civilní nebo opatrovnické).
Platové zařazení: 7 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Zaměstnanecké výhody:
- pět týdnů dovolené na zotavenou,
- pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days),
- příspěvek zaměstnavatele ve výši 98,- Kč z rozpočtu soudu a FKSP na stravenku/den v nominální hodnotě 120,- Kč,
- vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby,
- týmová práce v soudcovských minitýmech.
Nástup možný od 1. 9. 2022. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nebo sjednání doby neurčité v závislosti na aktuálních potřebách zaměstnavatele.
K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka musí předložit:
- strukturovaný životopis,
- motivační dopis,
- doporučení od předchozích zaměstnavatelů (jsou-li k dispozici),
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku SŠ,
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce,
- poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány.
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení: do 15.8. 2022
Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,
k rukám ředitelky správy soudu Mgr. Markety Motáňové.
Obálku označte „Výběrové řízení na zapisovatelku – NEOTVÍRAT“.
Výběrové řízení se bude skládat z písemné části (diktát a přepis textu) dne 17. 8. 2022, na kterou budou vybraní uchazeči pozváni. Dle vyhodnocení výsledků písemné části budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru dne 19. 8. 2022. Osobní pohovor bude zaměřen na osobní a odborné předpoklady uchazečů pro výkon funkce.
Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrového řízení kdykoli v jeho průběhu.
Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovního poměru.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny