ROZPOČTÁŘ/ROZPOČTÁŘKA - vedoucí ekonomického úseku (33139) a zástupce ředitele (Prostějov)

Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "ROZPOČTÁŘ/ROZPOČTÁŘKA - vedoucí ekonomického úseku (33139) a zástupce ředitele". Nástupní mzda je 33 000 – 45 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ROZPOČTÁŘ/ROZPOČTÁŘKA - vedoucí ekonomického úseku (33139) a zástupce ředitele
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Prostějov
Mzda:
33 000 – 45 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace.
Nerudova 1666/70
79601

582 402 103

Další informace o volném místu

Životopis + přehled praxe zasílejte na email: m.jetelinova@domovpv.cz (výběrové řízení proběhne v únoru). Jetelinová Marcela, tel. 582 402 103, mobil: 778 116 110
Požadujeme: praxi min. 5 let, výpis z rejstříku trestů
Náplň práce: je přímo podřízen/-a řediteli Domova, komplexní řešení ekonomických záležitostí / financování a rozpočet / organizačně zajišťuje plynulý chod ekonomického úseku, řídí a kontroluje práci podřízených, pro pracovníky ekonomického úseku provádí instruktáže o výkladu předpisů a navrhuje příkazy ředitele k důslednému provádění činnosti ekonomicko-provozního úseku, zajišťuje komplexně registr smluv, provádí komplexní agendu plánu a rozpočtu dle metodiky nadřízeného orgánu, provádí přípravu a sestavení rozborů hospodaření dle platných termínů, dbá o rovnoměrné plnění schváleného rozpočtu, kontroluje čerpání rozpočtových částí, řídí a provádí dohled nad řádným průběhem inventarizace majetku, zúčastní se porad vedoucích pracovníků, provádí účtování dle platných účtových osnov, zajišťuje styk s bankou, kontroluje pravidelně hospodaření svěřeného majetku (sklady, pokladna, hmotného a nehmotného majetku), včas projednává s ředitelem Domova potřebu zakoupení materiálu DDHM, DDNM a materiálu na opravy a spolupracuje při jejich nákupu, zabezpečuje v Domově dodržování předpisů o komplexní ekonomické agendě, prohlubuje a zdokonaluje své znalosti a předpisy pro výkon povolání, sestavuje rozpočet organizace, sleduje, projednává a zúčtovává plnění rozpočtu s nadřízeným rozpočtovým úřadem, zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění, kontroluje hospodaření podle schváleného ročního rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovuje návrhy na potřebné opatření, navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny, přebírá finanční částky pro potřeby Domova - sponzorské dary, vede smlouvy na tyto dary, organizuje a řídí včasné zpracování a odeslání statistických výkazů a hlášení dle aktuálních požadavků Krajského úřadu Olomouc, MPSV a Českého statistického úřadu, provádí přípravu a sestavování rozborů hospodaření dle platných termínů, zabezpečuje v Domově dodržování předpisů o komplexní ekonomické agendě, inventarizaci, statistice, kontroluje čerpání rozpočtových částí a dbá o jejich rovnoměrné plnění, spolupracuje s účetní při měsíční uzávěrce, zpracování výkazů - 1) rozvahy, 2) výkazu zisku a ztrát, 3) přílohy, sestavuje rozpočet FKSP, sleduje jeho čerpání a spolu s ředitelem organizace má právo podpisu dokladů týkajících se FKSP, vede evidenci rekreací, zájezdů a čerpání FKSP, vede smlouvy týkající se ekonomického úseku s dodavateli a smlouvy na užití počítačových programů (Gordic a IS Cygnus), smlouvy na pronájmy, smlouvy s pojišťovnami, apod., prohlubuje a zdokonaluje své znalosti, seznamuje se s předpisy pro výkon povolání, zúčastňuje se porad svolaných ředitelem Domova, zajišťuje systém financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod., vede příslušnou evidenci a předkládá finanční vyúčtování, zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření, navrhuje způsoby financování organizace, vyhledává finančních zdroje, zpracovává finanční plány, zpracovává rozbory, studie, koncepce a prognózy rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace
Nabízíme: platová třída 11, platový stupeň dle platné stupnice platových tarifů a dle odpracované započitatelné praxe v oboru a dosaženého vzdělání, příplatek za vedení, po ukončení zkušební doby osobní příplatek, dovolená 5 týdnů, možnost odebírání obědů, FKSP

Kontakt na zaměstnavatele

Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace.
Marcela Jetelinová
582 402 103
m.jetelinova@domovpv.cz


Poslední změna: před 1 týdnem