REFERENT/REFERENTKA TECHNIKCÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic MMPv (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA TECHNIKCÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic MMPv". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA TECHNIKCÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic MMPv
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
. minimálne vyšší odborné vzdělání stavebního nebo technického směru - podmínkou
. autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby - výhodou
. zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb – výhodou
. zkušenosti v oblasti technického dozoru investora – výhodou
. znalost města Prostějova - výhodou
. příjemné vystupování a jednání s lidmi, schopnost týmové práce
. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
. řidičský prukaz skupiny B, aktivní řidič – podmínkou
. vhodné i pro absolventy
Co nabízíme: příjemné pracovní prostredí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnu dovolené, indispozicní volno, přííspěvek na stravování formou stravovacích poukázek, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i mekkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – REFERENT/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY“
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 26.09.2021
Předpokládaný nástup: ihned, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, tel. č. 582 329 364 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Prostějov
Mgr. Zdeňka Bendová
zdenka.bendova@prostejov.eu


Poslední změna: před 1 týdnem