REFERENT/REFERENTKA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY na Odboru rozvoje a investic
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFEREN/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba: je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru - podmínkou
- autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby - výhodou
- zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb - výhodou
- zkušenosti v oblasti technického dozoru investora - výhodou
- znalost města Prostějova - výhodou
- příjemné vystupování a jednání s lidmi, schopnost týmové práce
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby , 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně: prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - REFERENT/KA TECHNICKÉ PŘÍPRAVY"
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášky: do 18.06.2021. Předpokládaný nástup: srpen 2021 příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, tel. č. 582 329 364 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Prostějov
Mgr. Zdeňka Bendová
zdenka.bendova@prostejov.eu


Poslední změna: před 2 týdny