REFERENT/REFERENTKA stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením §7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:
REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU Magistrátu města Prostějova
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
Další požadavky: znalost agendy stavebního úřadu - výhodou, orientace ve stavebních výkresech - výhodou, orientace v následujících právních předpisech a prováděcích vyhláškách:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění - výhodou
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou

Nabízíme: motivační způsob odměňování, příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče (viz. zveřejněný formulář v příloze)
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je
důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
- prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - REFERENT SÚ".
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 01.07.2022 včetně
Předpokládaný nástup: ihned, příp. dle dohody
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Jan Košťál, vedoucí odboru Stavební úřad, tel. č.
582 329 153 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 5 dny