ŘEDITEL/ŘEDITELKA (Němčice nad Hanou)

Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace nabízí v obci Němčice nad Hanou volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/ŘEDITELKA". Nástupní mzda je 31 490 – 38 020 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
Obor(y):
Finance , Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
Němčice nad Hanou
Mzda:
31 490 – 38 020 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace
Trávnická 201
79827

582 302 328, 724 051 265

Další informace o volném místu

Město Němčice nad Hanou v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.,
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/ŘEDITELKY příspěvkové organizace Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace, Trávnická 201, Němčice nad Hanou na dobu neurčitou.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
- odborná klasifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, zákon o pedagogických pracovnících"),
- praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
-plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svépravnost dle §3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,
- organizační a řídící předpoklady,
- znalost školských předpisů a problematiky řízení školy,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav

K přihlášce zájemce doloží:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.,
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání včetně uvedení pracovního zařazení (optřený datem a podpisem uchazeče),
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),
- koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče),
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce).

Platové zařazení dle platných právních předpisů.
Nástup do funkce: 1.1.2022 nebo dle dohody
Termín podání přihlášek: do 30.9.2021 (včetně)
Vyhlašovatel: Město Němčice nad Hanou
Adresa: Městský úřad Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou.
Bližší informace poskytne: Ing. Jana Oulehlová, místostarostka města Němčice nad Hanou, tel. 582 302 328, 724 051 265, e-mail: oulehlova@nemcicenh.cz.

Uchazeči budou ke konkursnímu řízení pozváni písemně.
Obálku označte ,,KONKURS MŠ NĚMČICE NAD HANOU - NEOTVÍRAT"

Kontakt na zaměstnavatele

Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace
Ing. Jana Oulehlová
místostarostka města Němčice nad Hanou
582 302 328, 724 051 265
oulehlova@nemcicenh.cz


Poslední změna: před 2 týdny