ŘEDITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY (Slatinky)

Obec Slatinky nabízí v obci Slatinky volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY". Nástupní mzda je 27 300–37 330 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obor(y):
Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
Slatinky
Mzda:
27 300–37 330 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Obec Slatinky
783 42 Slatinice

+420 777 715 323

Další informace o volném místu

Obec Slatinky v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slatinky.

Předpoklady pro výkon funkce:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
- praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb.
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení
funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy
(ne starší než 3 měsíce)
- souhlas se zpracováním osobních údajů

Termín podání přihlášek: do 15. 10. 2019 do 12 hodin
Nástup do funkce: 1. 1. 2020

Písemnou přihlášku ke konkurznímu řízení (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu)
včetně požadovaných náležitostí doručte osobně nebo zasílejte doporučeně na adresu
Obecní úřad Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinice

Obálku označte heslem "NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY MŠ

Kontakt na zaměstnavatele

Monika Prokopová
+420 777 715 323
starosta@slatinky.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 29.8.2019