ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT/REFERENTKA - PORADCE SPECIALISTA/PORADKYNĚ SPECIALISTKA (Konice)

Úřad práce České republiky nabízí v obci Konice volnou pracovní pozici "ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT/REFERENTKA - PORADCE SPECIALISTA/PORADKYNĚ SPECIALISTKA". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT/REFERENTKA - PORADCE SPECIALISTA/PORADKYNĚ SPECIALISTKA
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Konice
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Konice
Na Příhonech 405

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - poradce specialista v Oddělení Kontaktního pracoviště v Konici Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, ID 11004698, v oboru služby "Zaměstnanost".
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách: Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz)
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 1. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID a2azprx. Formulář žádosti je dostupný na www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr, v záložce Olomoucký kraj.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60363-78099807".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky,
2. dosáhl věku 18 let,
3. je plně svéprávný,
4. je bezúhonný,
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně
vzdělání střední s maturitní zkouškou,
6. má potřebnou zdravotní způsobilost.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli. Navrhování postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Místem výkonu služby je Konice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z FKSP

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny