ASISTENT/ASISTENTKA SOUDCE (Prostějov)

Okresní soud v Prostějově nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "ASISTENT/ASISTENTKA SOUDCE". Nástupní mzda je 26 730 – 39 420 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ASISTENT/ASISTENTKA SOUDCE
Obor(y):
Právo
Obec:
Prostějov
Mzda:
26 730 – 39 420 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2923/16

Další informace o volném místu

Předseda Okresního soudu v Prostějově vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka soudce.
Nezbytné předpoklady pro výkon funkce asistenta/asistentky soudce :
- státní občanství České republiky
- plná svéprávnost
- trestní bezúhonnost
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru práva na vysoké škole v České republice ke dni nástupu do práce.
Náplň práce:
- výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce vč. vyhotovování konceptů rozhodnutí
- podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky
- předpokládané přidělení civilní úsek, exekuční úsek
Platové zařazení: 13 platová třída (tedy v rozsahu 26.730,- Kč až 39.420,- Kč).
Zaměstnanecké výhody:
- možnost osobního příplatku po zapracování ve výši 1.000 Kč
- pět týdnů dovolené na zotavenou
- pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
- příspěvek zaměstnavatele ve výši 98,- Kč z rozpočtu soudu a FKSP na stravenku/den v nominální hodnotě 120,- Kč
- vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby
- týmová práce v soudcovských minitýmech
Nástup možný od 1. 8. 2022. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou s možností prodloužení (nebo sjednání na dobu neurčitou) v závislosti na limitu rozpočtově zajištěném počtu zaměstnanců soudu pro rok 2023.
K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka musí předložit :
- strukturovaný životopis;
- motivační dopis;
- doporučení od předchozích zaměstnavatelů (jsou-li k dispozici);
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání;
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce;
- poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány.
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení: do 21. 7. 2022.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,
k rukám ředitelky správy soudu Mgr. Markety Motáňové.
Obálku označte „Výběrové řízení na asistenta soudce – NEOTVÍRAT“.
Výběrové řízení se bude skládat z písemné části (ve formátu případové studie nebo vyhotovení konceptu jednoduššího rozhodnutí) dne 25. 7. 2022 v 13:00 hod. a ústního pohovoru dne 29. 7. 2022 od 09:00 hod. Osobní pohovor bude zaměřen na osobní a odborné předpoklady uchazečů pro výkon funkce. Pozvánka na písemnou i ústní část již nebude přihlášeným uchazečům zasílána.
Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrového řízení kdykoli v jeho průběhu. Podle § 36a odst. 2 zákona č. 6/2002Sb., o soudech a soudcích etc. asistenta jmenuje předseda soudu na návrh soudce, ke kterému bude asistent přidělen. Soudce, ke kterému má být asistent přidělen, je členem výběrové komise.
Okresní soud v Prostějově podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem